September 5, 2018 2:00 PM
18
September
2018
14:00

Steven Gilsdorf ny förvärvschef i Sdiptech AB (publ)

Pressmeddelande
5 september 2018, 14:00

Steven Gilsdorf ny förvärvschef i Sdiptech

Steven Gilsdorf tillträder som ny förvärvschef i Sdiptech AB och kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp. Steven tillträder i början av september 2018 och ersätter tidigare förvärvschef som går över till egen verksamhet.

Steven Gilsdorf kommer närmast från Bisnode där han innehaft ett flertal positioner, bl.a. Head of Group M&A. Steven har en gedigen och bred erfarenhet av förvärv av små- och medelstora bolag, såväl i Sverige som internationellt.

Steven Gilsdorf: "Sdiptech är ett väldigt spännande bolag på en tydlig tillväxtresa. Jag känner ett starkt engagemang för det nya ansvaret och jag ser fram emot att vara delaktig och bidra med min erfarenhet till bolagets fortsatta utveckling".

Jakob Holm, VD för Sdiptech: "Steven har en bred internationell erfarenhet som är särskilt värdefull för Sdiptech. Han har åstadkommit starka resultat båda inom M&A och operativa chefsroller. Vi välkomnar Steven varmt och är övertygande om att han kommer att tillföra mycket till koncernens förvärvsaktiviteter och ledning i stort".

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att såväl bygga ut som att renovera snabbväxande storstäder. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com  


Informationen lämnades för offentliggörande den 5 september 2018, 14:00.