March 7, 2018 6:00 PM
18
March
2018
18:00

Sdiptech AB (publ) ingår icke-bindande avsiktsförklaring om att förvärva samtliga aktier i nischat teknikbolag

 Pressmeddelande

7 mars 2018, 18:00

Sdiptech ingår icke-bindande avsiktsförklaring om att förvärva samtliga aktier i nischat teknikbolag

Sdiptech har idag ingått en icke-bindande avsiktsförklaring om ett förvärv av samtliga aktier i ett svenskt nischat teknikbolag. Under räkenskapsåret 2017 uppgick målbolagets nettoomsättning till cirka 90 Mkr med en rörelsemarginal om cirka 15 procent. I det fall parterna kommer överens om ett bindande avtal förväntas förvärvet slutföras under det första halvåret 2018, samt till en värderingsmultipel i linje med Sdiptechs historiska genomsnitt.

Sdiptech AB:s stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptech AB:s Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att såväl bygga ut som att renovera snabbväxande storstäder. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 mars 2018, 18:00.