October 31, 2018 2:00 PM
18
October
2018
14:00

Inbjudan till telefonkonferens i samband med Sdiptech AB (publ):s delårsrapport för tredje kvartalet 2018

Pressmeddelande
31 oktober 2018, 14:00

Inbjudan till telefonkonferens i samband med Sdiptech AB:s delårsrapport för tredje kvartalet 2018

Sdiptech offentliggör sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2018 tisdag den 6 november 2018 kl. 08:30 och inbjuder till en presentation via en webbsänd telefonkonferens samma dag kl. 09.30. Sdiptechs VD Jakob Holm och CFO Bengt Lejdström kommer att presentera delårsrapporten samt svara på frågor. Presentationen hålls på engelska.

Telefonkonferens

De presentationsbilder som används kommer att finnas tillgängliga under telefonkonferensen och kommer även att publiceras på bolagets hemsida, www.sdiptech.com, innan presentationen. För att delta i telefonkonferensen, var god använd följande nummer,

SE: +46 8 505 564 53

UK: +44 203 008 9808

US: +1 855 831 5944

Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in, och registrera dig för att kunna ställa frågor, några minuter innan konferensen börjar.

Presentationen webbsänds

En länk till Sdiptechs webcast kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida. Sändningen går även att nå via följande länk:

https://tv.streamfabriken.com/sdiptech-q3-2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att såväl bygga ut som att renovera snabbväxande storstäder. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com


Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2018 kl. 14:00.