Investor Relations
Investor Relations

As an infrastructure technology group, Sdiptech serve the expanding and more advanced infrastructures of society with specialized technology, solutions, and services. Sdiptech’s business is currently distributed across 32 companies in Sweden, the UK, Norway, Austria and Croatia.

Strong trends and long-term underlying growth

Several factors contribute to long-term demand for products and services in the market for infrastructure: the needs for increased capacity and modernization are considerable as is the drive from consumers, corporate customers, and politicians to establish more sustainable, efficient, and safe communities. And they combine to a market where niched technical companies are natural incubators for the specialization and expertise needed to serve these demands.

Niche companies ideal home for technical advancements

As a group focused on such niche products and services, Sdiptech is well-positioned to implement the technological improvements in societal infrastructure. Our decentralized operational model is designed to strengthen our niche offerings within our business areas, and our in-house acquisition team is continuously looking to add more solutions to the group.

Som en teknikkoncern inom infrastruktur levererar Sdiptech specialiserad teknologi, lösningar och tjänster till den expanderande och mer avancerade infrastrukturen i samhället. Sdiptech bedriver affärer genom 32 företag i Sverige, Storbritannien, Norge, Österrike och Kroatien.

Starka trender och en långsiktig underliggande tillväxt

Flera faktorer bidrar till långsiktig efterfrågan på produkter och tjänster inom marknaden för infrastruktur: behoven för ökad kapacitet och modernisering är betydande och drivkraften är stark från konsumenter, företagskunder och politiker att etablera mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. De kombineras till en marknad där nischade tekniska företag är naturliga inkubatorer för den specialisering och expertis som krävs för att tillgodose dessa krav.

Nischade bolag driver teknisk utveckling

Genom att ha ett tydligt fokus på nischprodukter och tjänster är Sdiptech väl positionerat för att genomföra de tekniska förbättringarna i samhällsinfrastrukturen. Vår decentraliserade operativa modell är utformad för att stärka nischerna inom våra affärsområden, och vårt interna förvärvsteam söker kontinuerligt efter fler bolag och lösningar.

Bengt Lejdström
CFO since 2018
CFO sedan 2018
+46 (0) 702 74 22 00
bengt.lejdstrom@sdiptech.com
Sdiptech as an Investment
A strive for better societies creates long-term demand for infrastructure technology. With niche market positions, our business units hold good positions to create sustainable value growth.
Read more
Sdiptech Som Investering
En strävan efter bättre samhällen skapar långsiktig efterfrågan på infrastrukturteknik. Med nischade marknadspositioner har våra affärsenheter goda möjligheter att skapa hållbar värdetillväxt.
Läs mer
Financial Information
Follow the link below to view our latest reports, presentations and webcasts, as well as other relevant information regarding our stock and its shareholders.
Read more
Finansiell Information
Följ nedanstående länk för att ta del av våra senaste rapporter, presentationer och webbsändningar, såväl som annan relevant information om vår aktie och dess ägare.
Läs mer
Press releases & Calendar
Follow the link below to view our latest press releases, as well as our historic ones. You can also see what is coming up in our calendar.
Read more
Pressmeddelanden & kalender
Följ länken nedan för att se våra senaste pressmeddelanden, liksom våra historiska. Du kan också se vad som händer i vår kalender.
Läs mer
Latest report
Interim Report Q2 2019
DOWNLOAD
July 23, 2019
Next event
Latest event
Year End Report January - December 2019
Will be held Feb 11, 2020
Was held Feb 11, 2020
Will be released Feb 11, 2020
Was released Feb 11, 2020
SIGN UP
Senaste rapporten
Delårsrapport Q2 2019
LADDA NER
7
July
2019
Nästa händelse
Latest event
Bokslutskommuniké 2019
Kommer hållas
Hölls
Kommer släppas
Släpptes
11
February
2020
SIGN UP