Property Technical Services

The long-term underlying demand for our Property Technical Services is considered favourable. Populations and economies are being concentrated in metropolitan cities, creating a long-term need for renovation, modernisation, and new construction. Although variations in demand in individual markets can affect demand in specific sub-segments, they are simultaneously stabilised by customers being spread between several customer segments and geographies and by the offering including all stages in the lifecycle of a property.

Elevators

The main sub-segment within Property Technical Services is within the elevator industry. The business units within Property Technical Services offer specialized technical services for landlords, including modernisation, renovation, and maintenance of elevators. The business models are generally project-based and include associated aftermarket services and framework agreements.

Property Technical Services

Den långsiktiga underliggande efterfrågan på våra fastighetstekniska tjänster anses gynnsam. Befolkningar och ekonomier koncentreras i storstäder, vilket skapar ett långsiktigt behov av renovering, modernisering och nybyggnation.

Även om variationer i efterfrågan på enskilda marknader kan påverka efterfrågan i specifika undersegment, stabiliseras de samtidigt genom att kunder sprids mellan flera kundsegment och geografier och genom att våra erbjudanden inkluderar alla stadier i en fastighets livscykel.

Hissar

Huvudsegmentet inom Fastighetstekniska Lösningar är inom hissindustrin där affärsenheterna erbjuder specialiserade tekniska tjänster för hyresvärdar, inklusive modernisering, renovering och underhåll av hissar. Affärsmodellerna är generellt projektbaserade och inkluderar tillhörande eftermarknadstjänster och ramavtal.

Other

Other Property Technical Services include the renovation of roofs and installation of roof safety equipment, as well as shell completion and lightweight construction technology for new construction and renovation of properties.

Övrigt

Övriga fastighetstekniska lösningar inkluderar renovering av tak och installation av taksäkerhetsutrustning, liksom stomkomplettering och lätt byggteknik för nybyggnation och renovering av fastigheter.

Quick facts
  • Number of subsidiaries: 9
  • Acquisitions since 2018: 0
  • Net sales (2018): 749 MSEK
  • EBITA* (2018): 62 MSEK
Snabba fakta
  • Antal dotterbolag: 9
  • Förvärv sedan 2018: 0
  • Omsättning (2018): 749 MSEK
  • EBITA* (2018): 62 MSEK
Business units
Affärsenheter
Aufzuge Friedl GmbH
Renovation, modernization and service of elevators in Vienna
Renovering, modernisering och service av hissar i Wien
Castella Entreprenad AB
Contracts for shell completion and internal plaster walls
Experter inom stomkomplettering och gipsväggar
HissPartner i Stockholm AB
Renovation, modernization and service of elevators in Stockholm
Renovering, modernisering och service av hissar i Stockholm
ManKan Hiss AB
Renovation, modernization and service of elevators in Stockholm
Renovering, modernisering och service av hissar i Stockholm
Metus d.o.o.
Production of special elevators for customer-specific needs
Produktion av specialhissar för kundspecifika behov
ST Lift GmbH
Production of compact elevators
Produktion av kompakta hissar
St. Eriks Hiss AB
Renovation, modernization and service of elevators in Stockholm
Renovering, modernisering och service av hissar i Stockholm
Stockholms Hiss- & Elteknik AB
Renovation, modernization and service of elevators in Stockholm
Renovering, modernisering och service av hissar i Stockholm
Tello Service Partner AB
Roof renovations and installation of roof safety equipment
Takrenovering och installation av säkerhetsutrustning på tak
Interested in knowing more?
Vill du veta mer?
Fredrik Sederholm
Business Area Manager since 2017
Affärsområdeschef sedan 2017
+46 (0) 702 33 93 74
fredrik.sederholm@sdiptech.com
Join us!

Interested in knowing more about our business area Property Technical Services? For more information about our solutions or how we work together with our companies to develop their offerings, do not hesitate to contact us.

Bli en del av Sdiptech!

Är du intresserad av att veta mer om vårt affärsområde Property Technical Services? För mer information om våra lösningar eller hur vi samarbetar med våra företag för att utveckla sina erbjudanden, tveka inte att kontakta oss.

Thank you! Your submission has been received!
Tack! Vi har tagit emot ditt meddelande och hör av oss så fort vi kan.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Hoppsan! Något gick fel – skicka mail via länken till vänster.

See our other business areas

These are the areas that we have identified as particularly important for societal development and in which niche offerings are becoming essential to ensure that development.

Våra andra affärsområden

Dessa är de områden vi har identifierat som särskilt viktiga för samhällsutveckling och där nischerbjudanden blir viktiga för att säkerställa framtida utveckling.

Special Infrastructure Solutions
Special Infrastructure Solutions
Read more
Läs mer
Water & Energy
Water & Energy
Read more
Läs mer