An infrastructure technology group
Creating sustainable, efficient, and safe societies
En teknikkoncern med fokus på infrastruktur
Vi skapar hållbara, effektiva och säkra samhällen
An infrastructure technology group
We provide specialized technology, solutions, and services to the expanding and more advanced infrastructures of modern society.
En teknikkoncern med fokus på infrastruktur
Vi tillhandahåller specialiserad teknik, lösningar och tjänster till våra samhällens växande och mer avancerade infrastruktur.
1,651
MSEK Turnover
LTM June 2019
MSEK Omsättning
R12 juni 2019
1,135
Employees
Anställda
32
Subsidiaries
Affärsenheter
Infrastructure development is critical to the future growth of our societies
Infrastructure is vital for well-functioning societies. The infrastructure around us is, however, aging and driving large-scale renovation needs. As consumption levels continue to rise, infrastructure systems are operating close to peak utilization, and increasing demands for sustainable solutions accelerate this process.
We believe in a future built on more sustainable, efficient, and safe societies. To allow for our societies' future growth, it will be essential to make improvements and expand our infrastructure. Sdiptech's ambition is to take an active role in this transformation by acquiring and developing technology companies that offer solutions to critical needs in the infrastructure sector.
About Sdiptech
Utveckling av infrastruktur är kritiskt för fortsatt välfärd och tillväxt
Infrastruktur är avgörande för välfungerande samhällen. Vi omgärdas däremot av system och lösningar som är gamla vilket driver storskaliga renoveringsbehov. I takt med att våra konsumtionsnivåer fortsätter att stiga arbetar vår infrastruktur nära sin maxkapacitet och ökande krav på hållbara lösningar påskyndar behovet av renoveringar och uppgraderingar.
Vi tror på en framtid som bygger på mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. För att möjliggöra framtida tillväxt i våra samhällen kommer det att vara nödvändigt att göra förbättringar och utvidga vår infrastruktur. Sdiptechs ambition är att ta en aktiv roll i denna omvandling genom att förvärva och utveckla teknologiföretag som erbjuder lösningar på kritiska behov inom infrastruktursektorn.
Om Sdiptech
Business Areas
Our business areas are selected for their particular importance to societal development and welfare. Each area consists of companies offering niched technologies, solutions and/or services to customers operating and developing the infrastructure sector.
Affärsområden
Våra affärsområden är utvalda för sin särskilda betydelse för välfärd och samhällsutveckling. Varje område består av företag som erbjuder nischade teknologier, lösningar och/eller tjänster till kunder som driver och utvecklar infrastruktursektorn.
Water & Energy
Read more
Water & Energy
Läs mer
Special Infrastructure Solutions
Read more
Special Infrastructure Solutions
Läs mer
Property Technical Services
Read more
Property Technical Services
Läs mer
Latest report
Interim Report Q2 2019
DOWNLOAD
July 23, 2019
Next event
Latest event
Interim Report July - September 2019
Will be held Oct 25, 2019
Was held Oct 25, 2019
Will be released Oct 25, 2019
Was released Oct 25, 2019
SIGN UP
Senaste rapporten
Delårsrapport Q2 2019
LADDA NER
7
July
2019
Nästa händelse
Latest event
Delårsrapport juli - september 2019
Kommer hållas
Hölls
Kommer släppas
Släpptes
25
October
2019
SIGN UP